rychlá poptávka: +420 380 778 111 CZ EN DE

Kvalita

Systém managementu kvality

 

v rozsahu požadavků normy ISO 9001:1994 byl v původní firmě, na kterou současná společnost navazuje, vybudován a certifikován v roce 1999.

Od té doby je zavedený QMS trvale udržován, uplatňován a zlepšován, přičemž rozhodující pozornost je věnována uspokojování požadavků a potřeb zákazníků společnosti. Tento přístup tak zároveň vytváří předpoklad pro úspěšné obhajování certifikátu v rámci pravidelných ročních dozorových či recertifikačních auditů.

Politika systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

I v současné době je tak GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. držitelem akreditovaného certifikátu potvrzujícího, že systém managementu kvality společnosti splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2015, naposledy vydaný certifikát má platnost do 11. prosince 2020.

V roce 2013 byl v naší společnosti podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001:2015 vytvořen systém managementu životního prostředí a na základě závěrů příslušných auditů je GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. držitelem certifikátu platného do 11. prosince 2020. 

         

Certifikáty k uvedeným ISO normám byly vydány společností 3EC International, s.r.o. s tímto rozsahem :

  • návrh, výroba a prodej obalů z hladkých, vlnitých a kašírovaných lepenek
  • návrh, výroba a prodej lisovaných kulatých obalů na sýry
  • výroba etiket a polygrafických výrobků
 

Vedle toho je společnost GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. od roku 2009 držitelem certifikátu, který potvrzuje, že systém managementu společnosti odpovídá požadavkům Chain-of-Custody (hospodaření dřevozpracujících podniků ve spotřebitelském řetězci) podle standardu FSC-STD-40-004 V3-0. Audity, ověřující plnění uvedeného standardu, provádí společnost SGS Czech Republic, s.r.o. a aktuální certifikát platí do 28. května 2019.

Závazek k hodnotám FSC.

Oddělení kvality provádí vstupní, mezioperační i výstupní testy a měření obalů podle platných norem. Speciální požadavky na vyšší pevnost, či jiné charakteristiky dokážeme zrealizovat vhodně zvolenou technologií a použitými materiály. Ke každé zakázce přikládáme certifikát o výsledcích provedených měření.


 

Ocenění:

Každoročně se účastníme soutěže Obal roku pořádané oborovou asociací SYBA, sdružující a hájící zájmy v sektoru balení, obalů, balicích materiálů a strojů v České republice.

SYBA je členem World Packing Organization, Packing Institutes Consortium a European Carton Makers Assotiation.

 

V této soutěži získávají naše výrobky pravidelně ocenění Obal roku.

dipl1.png