rychlá poptávka: +420 380 778 111 Facebook CZ EN DE

Kvalita

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

 

Systém řízení jakosti ISO 9001: 1994 byl založen a certifikován v roce 1999 pro původní společnost.

QMS je neustále udržován, uplatňován a zlepšován s důrazem na požadavky zákazníků a uspokojování potřeb. Tento přístup vytváří důvody pro pozitivní udržitelnost při každoročních auditech dohledu nebo re-certifikace.

Politika systémů managementu kvality a životního prostředí.

Společnost GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o je v současné době držitelem akreditované certifikace, která potvrzuje, že společnost QMS naplňuje mezinárodní normu ISO 9001: 2015. Poslední certifikace je platná do 11. prosince 2026.

Systém environmentálního managementu byl zaveden v roce 2013 z důvodu požadavků mezinárodních norem ISO 14001: 2015  a GRAFOBAL BOHEMIA sro je po příslušném auditu držitelem certifikátu platného do 11. prosince 2026.


           

Výše uvedené certifikáty ISO vydala společnost 3EC International, sro v následujícím rozsahu:

  • návrh, výroba a prodej obalů z ploché, vlnité a laminované lepenky
  • návrh, výroba a prodej kulatých tvarovaných obalů na sýry
  • výroba etiket a polygrafických výrobků
 

Doplňující informace k rozsahu jsou k dispozici na vyžádání.

Společnost GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o je od roku 2009 také držitelem certifikátu, který potvrzuje, že systém řízení společnosti splňuje požadavky zpracovatelského řetězce (certifikát FSC® (Licenční kód FSC® C002729) pro podporu k životnímu prostředí šetrného, ​​sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného hospodaření v lesích)Audity ověřující výše uvedené standardy jsou prováděny společností SGS Czech Republic, s.r.o. a platné Certifikace platí do 28. května 2029.

Náš závazek k FSC ®

Oddělení kontroly kvality provádí vstupní, střední a výstupní měření a měření balení v souladu s platnými normami. Speciální požadavky na vyšší nebo jiné vlastnosti lze dosáhnout správně zvolenou technologií a materiály. Ke každé objednávce jsou připojena osvědčení o výsledcích provedených měření.


 

Ocenění:

Každoročně se účastníme soutěže Obal roku pořádané sdružením SYBA, která sjednocuje a propaguje aktivity v oblasti obalů, obalů, obalových materiálů a strojů v České republice.

SYBA je členem Světové organizace pro balení, konsorcia balicích ústavů a ​​Evropské asociace výrobců kartonů.

 

Naše produkty získávají v této soutěži ocenění Package of the Year Award.

dipl1.png